IUBio Biosequences .. Software .. Molbio soft .. Network News .. FTP

UPOZORNĚNÍ: Zpráva nemohla být doručena

Mail Delivery Subsystem postmaster at killbill2.atlas.cz
Tue Dec 28 00:39:24 EST 2004


Toto je informační zpráva automaticky poslaná programem Kerio MailServer 5.7.11-Atlas
na serveru killbill2.atlas.cz.

Vaši zprávu se nepodařilo doručit na následující adresy:

  <ypska at atlas.cz> (smtp-in.atlas.cz: No recipient accepted)
-------------- next part --------------
Skipped content of type message/delivery-status-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: text/rfc822-headers
Size: 679 bytes
Desc: not available
Url : http://iubio.bio.indiana.edu/bionet/mm/x-plor/attachments/20041228/823703aa/attachment.bin


More information about the X-plor mailing list

Send comments to us at biosci-help [At] net.bio.net