IUBio Biosequences .. Software .. Molbio soft .. Network News .. FTP

UPOZORNĚNÍ: Zpráva nemohla být doručena

Mail Delivery Subsystem postmaster at killbill4.atlas.cz
Mon Dec 6 00:55:37 EST 2004


Toto je informační zpráva automaticky poslaná programem Kerio MailServer 5.7.11-Atlas
na serveru killbill4.atlas.cz.

Vaši zprávu se nepodařilo doručit na následující adresy:

  <zahrada.olomouc.opravil at atlas.cz> (smtp-in.atlas.cz: No recipient accepted)
-------------- next part --------------
Skipped content of type message/delivery-status-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: text/rfc822-headers
Size: 739 bytes
Desc: not available
Url : http://iubio.bio.indiana.edu/bionet/mm/x-plor/attachments/20041206/d9f895ad/attachment.bin


More information about the X-plor mailing list

Send comments to us at biosci-help [At] net.bio.net