IUBio Biosequences .. Software .. Molbio soft .. Network News .. FTP

Laborant Klinische Neurofysiologie

no_more+ ctmk at quodlibet.be
Fri Jan 2 09:04:44 EST 2004


Hallo,

In Nederland bestaat er de mogelijkheid om via afstandsleren een diploma te
halen als Laborant Klinische Neurofysiologie. Het is een in-service
opleiding, wat betekent dat men alvorens men zich kan inschrijven voor de
opleiding, men een plaats gevonden moet hebben in een ziekenhuis als
leerling-laborant. In Nederland is deze opleiding een gevestigde opleiding.
Ziekenhuizen schrijven vacatures uit voor leerling-laboranten. Omdat ik
echter in België woon, en om praktische redenen hier wens te blijven, zoek
ik een plaats in een Belgisch ziekenhuis. Vermits men als leerling-laborant
voltijds tewerkgesteld wordt in een ziekenhuis, voorziet men in Nederland in
de bezoldiging van deze stagairs. Ik werk al enkele jaren, en wens dus ook
in de toekomst niet te moeten leven van een lening, maar eveneens een
bezoldiging te ontvangen voor mijn gepresteerde werkuren.
Heeft iemand in deze newsgroup een idee waar ik mij kan anmelden met de
vraag om als leerling-laborant Klinische Neurofysiologie tewerkgesteld te
worden, en hiervoor ook een loon te ontvangen, zodat ik in 'mijn onderhoud'
kan voorzien?


Anne-Marie Reynaers

More information about the Neur-sci mailing list

Send comments to us at biosci-help [At] net.bio.net