IUBio Biosequences .. Software .. Molbio soft .. Network News .. FTP

Synapses

Peter F effectivespamblock at ozemail.com.au
Tue Dec 7 08:32:28 EST 2004


"Mikael Bonnier" <mikaelb at df.lth.se> wrote in message news:cp42e3$fie$1 at news.lth.se...
> Peter F wrote:
> 
> > "Mikael Bonnier" <mikaelb at df.lth.se> wrote in message news:cotj07$1p8$1 at news.lth.se...
> > 
> >>[I am an amateur and this is a senior high school level paper. English 
> >>is not my first language. Please report errors.]
> > 
> > 
> > 
> > Hej Mikael,
> > 
> > Ett trivialt påpekande är att man på Engelska skriver: 
> > "the sending _neuron's_ axon" (eller, i plural, many _neurons'_ axons).
> > 
> > I allmänhet tycker jag att många neurologiskt förankrade eller relaterade 
> > tolkningar av forskningresultat bör tas med en nypa salt. 
> > 
> > 
> > <snip>
> > 
> >>Nicotine is a caricature of acetylcholine and binds only to one receptor 
> >>compared to acetylcholine that binds to many. Nicotine gives a stressed 
> >>condition, 
> > 
> > 
> > It specifically stimulates a part of the brain that during a stressed state focuses 
> > AND helps to block-out a sense of distress (or emotional suffering). 
> > 
> > <snip>
> > 
> >>Ecstasy and 
> >>Prozac gives a sense of happiness because they increase the availability 
> >>of serotonin.
> > 
> > 
> > Consider the possibility that a truly contented person may not 
> > derive much addictive pleasure from such drugs. ;-) 
> > 
> > 
> >>The reason why one can be addicted to drugs is that the natural 
> >>sensitivity to a transmitter diminishes when one uses artificial 
> >>transmitters or prevents natural transmitters to be absorbed. Drug use 
> >>can also lead to that the production of the transmitter diminishes 
> >>because the neurons that are forced to overproduce the transmitter die. 
> >>One enters a spiral where one must increase the use of the drug in order 
> >>to achieve the same effect.
> > 
> > 
> > Consider the same (neuro)psychological premise.
> > M.a.o., en frånvaro av "primal pain" eller CCKHHURSES - "Conditioned-in Chronically 
> > Kept (selectively synaptically) Hibernated, Hence Unconsciously Remembered, Stressors [of SHITS-type] 
> > Effecting Symptoms.  
> > 
> > <snip> 
> > 
> > 
> >>The production of dopamine 
> >>is promoted if there are big amino acid molecules in the blood, which 
> >>you get by eating foods rich in protein e.g. fish. 
> > 
> > 
> > You may have meant to write tyrosine.(?)
> > 
> > 
> > 
> >>The production of 
> >>serotonin is promoted if there is the amino acid l-tryptophan and 
> >>glucose in the blood. L-tryptophan is one of the building blocks in 
> >>serotonin and can be found in pasta, popcorn and chicken. To get a 
> >>higher and stable level of glucose you can eat food rich in starch. You 
> >>sleep better if you have a lower level of dopamine and thus it is better 
> >>to eat food more rich in starch in the evening.
> > 
> > 
> > Complex carbohydrates is less likely to rapidly boost our energy level, but that is as far as 
> > I would dare to interprete this advice about the benefit of a starchy meal before bedtime. ;-) 
> > 
> >>Substances in green and to some extent black tea seems to inhibit the 
> >>enzyme that breaks down dopamine and can also prevent the manufacture of 
> >>faulty transmitters, plaques, which is the problem in Alzheimer's disease.
> > 
> > 
> > I would add a lot of salt to that last bit of speculation. ;-)
> > 
> > Inte bara kan forskares egna tolkningar av deras egna forskningsresultat 
> > vara så förenklade eller delvisa att de är i stort sett är
> > missledande. Än värre, vetenskapares tolkningar kan också vara ett utslag av att vi 
> > (människor i allmänhet) har, pga hur vårt naturliga urval 
> > is stort sätt (eller i princip) gick till, INTE vare sej vill eller kan förmå oss att föstå djupa och grundläggande 
> > samband mellan: våra medfödda instinkter; vad vi i vår uppväxt erfar och lär oss (oberoende av någon språkförmåga); 
> > och våra helt eller delvis därav uppkommna framtida (neuro)psykologiska (personlighetsrynkor) och (psyko)somatiska 
> > problem/symptomer, mm.    
> > 
> > 
> > [Från det ena till det andra tycker jag att du har great taste in music! :-)
> > 
> > Och kanske var det din great grandmother som jag hyrde rum från på Djurgården 
> > i flera månader 1972/73 när jag gick på Ackis. Och kanske var det din en förälder (eller uncle eller aunt) som hon 
> > bjöd in mej att ha några måltider tillsammans med?]
> > 
> > Peter
> > 
> > 
> Thanks for your corrections.
> 
> [Message in Swedish:
> Jag har växt upp i Skåne och har inte så mycket kontakt med andra mycket 
> avlägsna eventuella släktingar i Stockhomstrakten. 

Aha.

Vad är Ackis? 
Stockholms Musikaliska Akademi - som på den tiden kallades "ackis" (Jag stavade fonetiskt).

> Hoppas 
> du har det bra i Australien.

Tack. Det är ett mycket bra land att leva i. 

Hoppas du kommer att ha rikligt med tur och trevnad i ditt liv.

MVH

Peter


More information about the Neur-sci mailing list

Send comments to us at biosci-help [At] net.bio.net