IUBio Biosequences .. Software .. Molbio soft .. Network News .. FTP

Synapses

Mikael Bonnier mikaelb at df.lth.se
Tue Dec 7 05:59:13 EST 2004


Peter F wrote:

> "Mikael Bonnier" <mikaelb at df.lth.se> wrote in message news:cotj07$1p8$1 at news.lth.se...
> 
>>[I am an amateur and this is a senior high school level paper. English 
>>is not my first language. Please report errors.]
> 
> 
> 
> Hej Mikael,
> 
> Ett trivialt påpekande är att man på Engelska skriver: 
> "the sending _neuron's_ axon" (eller, i plural, many _neurons'_ axons).
> 
> I allmänhet tycker jag att många neurologiskt förankrade eller relaterade 
> tolkningar av forskningresultat bör tas med en nypa salt. 
> 
> 
> <snip>
> 
>>Nicotine is a caricature of acetylcholine and binds only to one receptor 
>>compared to acetylcholine that binds to many. Nicotine gives a stressed 
>>condition, 
> 
> 
> It specifically stimulates a part of the brain that during a stressed state focuses 
> AND helps to block-out a sense of distress (or emotional suffering). 
> 
> <snip>
> 
>>Ecstasy and 
>>Prozac gives a sense of happiness because they increase the availability 
>>of serotonin.
> 
> 
> Consider the possibility that a truly contented person may not 
> derive much addictive pleasure from such drugs. ;-) 
> 
> 
>>The reason why one can be addicted to drugs is that the natural 
>>sensitivity to a transmitter diminishes when one uses artificial 
>>transmitters or prevents natural transmitters to be absorbed. Drug use 
>>can also lead to that the production of the transmitter diminishes 
>>because the neurons that are forced to overproduce the transmitter die. 
>>One enters a spiral where one must increase the use of the drug in order 
>>to achieve the same effect.
> 
> 
> Consider the same (neuro)psychological premise.
> M.a.o., en frånvaro av "primal pain" eller CCKHHURSES - "Conditioned-in Chronically 
> Kept (selectively synaptically) Hibernated, Hence Unconsciously Remembered, Stressors [of SHITS-type] 
> Effecting Symptoms.  
> 
> <snip> 
> 
> 
>>The production of dopamine 
>>is promoted if there are big amino acid molecules in the blood, which 
>>you get by eating foods rich in protein e.g. fish. 
> 
> 
> You may have meant to write tyrosine.(?)
> 
> 
> 
>>The production of 
>>serotonin is promoted if there is the amino acid l-tryptophan and 
>>glucose in the blood. L-tryptophan is one of the building blocks in 
>>serotonin and can be found in pasta, popcorn and chicken. To get a 
>>higher and stable level of glucose you can eat food rich in starch. You 
>>sleep better if you have a lower level of dopamine and thus it is better 
>>to eat food more rich in starch in the evening.
> 
> 
> Complex carbohydrates is less likely to rapidly boost our energy level, but that is as far as 
> I would dare to interprete this advice about the benefit of a starchy meal before bedtime. ;-) 
> 
>>Substances in green and to some extent black tea seems to inhibit the 
>>enzyme that breaks down dopamine and can also prevent the manufacture of 
>>faulty transmitters, plaques, which is the problem in Alzheimer's disease.
> 
> 
> I would add a lot of salt to that last bit of speculation. ;-)
> 
> Inte bara kan forskares egna tolkningar av deras egna forskningsresultat 
> vara så förenklade eller delvisa att de är i stort sett är
> missledande. Än värre, vetenskapares tolkningar kan också vara ett utslag av att vi 
> (människor i allmänhet) har, pga hur vårt naturliga urval 
> is stort sätt (eller i princip) gick till, INTE vare sej vill eller kan förmå oss att föstå djupa och grundläggande 
> samband mellan: våra medfödda instinkter; vad vi i vår uppväxt erfar och lär oss (oberoende av någon språkförmåga); 
> och våra helt eller delvis därav uppkommna framtida (neuro)psykologiska (personlighetsrynkor) och (psyko)somatiska 
> problem/symptomer, mm.    
> 
> 
> [Från det ena till det andra tycker jag att du har great taste in music! :-)
> 
> Och kanske var det din great grandmother som jag hyrde rum från på Djurgården 
> i flera månader 1972/73 när jag gick på Ackis. Och kanske var det din en förälder (eller uncle eller aunt) som hon 
> bjöd in mej att ha några måltider tillsammans med?]
> 
> Peter
> 
> 
Thanks for your corrections.

[Message in Swedish:
Jag har växt upp i Skåne och har inte så mycket kontakt med andra mycket 
avlägsna eventuella släktingar i Stockhomstrakten. Vad är Ackis? Hoppas 
du har det bra i Australien.

Vänliga hälsningar,
// Mikael]More information about the Neur-sci mailing list

Send comments to us at biosci-help [At] net.bio.net