IUBio

=?GB2312?B?vNLNpcPw86+jodSkt8C8srKho6E=?=

=?GB2312?B?uePW3b+117+5q8u+?= china-pco at 163.net
Fri Jun 6 17:56:32 EST 2003


¹ãÖÝÊпµ×¿»·±£»·±£¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾

¹«Ë¾ÍøÕ¾£ºhttp://www.i-pco.com

GACRSIЭ»á»áÔ±µ¥Î»/×ÊÖÊÖ¤ºÅ£º44010133024

ÓªÒµÖ´Õպţº4401062003237 

¼ÒÍ¥Ãðó¯ò룡¿µ×¿°ïÄú棡

ɱËÀÒ»Ö»£¬»¹ÓгÉǧÉÏÍòÖ»...
Ôõô°ì£¿
ÊÇʱºò¸ÃÕÒרҵ¹«Ë¾°ïÀ²......

¡úÉÏÃÅ·þÎñ£¬È«¹ý³ÌÖ»Ðè1Сʱ£¬ÃðÖÎЧ¹û³Ö¾Ã¡£

¡úÓë¹ú¼ÊÏȽø¼¼Êõͬ²½£¬ÔÚ³¡ÈËÔ±²»Ðë»Ø±Ü¡£

¡úÔ¤·À¼²²¡£¬Ô¶Àëó¯ò룬¸ßЧ»·±££¬Ò©ÎïÏȽø¡£

¡úÊÕ·Ñ£º200Ôª/ÿ»§£¨±ðÊûÁí¼Æ£©

¡úÄ¿Ç°½ö·þÎñ¹ãÖݵØÇø¡£

¡ú24СʱÈÈÏߣº96909£¨°®ÎÀɱ³æÏû¶¾·þÎñÖÐÐÄ£©

¡ú¼¼Êõ×Éѯ£º020-85665114¡¢85665124¡¢85661041

¡ú¼ÓÃ˺Ï×÷£º13326404448£¨ÖÜÏÈÉú£©
---More information about the Info-gcg mailing list

Send comments to us at biosci-help [At] net.bio.net