IUBio

commplus (lite-versie)

anita linskens anita at icns.nl
Wed Feb 21 13:40:54 EST 1996


Help help help help,

Hallo,

Ik begin dit bericht met te vertellen dat ik een behoorlijke leek ben op het gebied van computers en software. 
Zo ben ik al weken met behulp van het communicatieprogramma Commplus aan het trachten bestanden over te zenden met mijn zwager. 
Indien iemand ons letterlijk stap voor stap kan vertellen wat wij moeten doen om een bestand goed overgezonden te krijgen, stuur dan alsjeblieft een e-mailtje!!!!!!!!

Dit bericht via Internet is onze laatste hoop!!
Uiteraard gaan jullie me nu adviseren gewoon via het net bestanden over te zenden, maar helaas heb ik alleen een aansluiting op het net, en mijn zwager niet.
Alle e-mail's zie ik met grote belangstelling tegemoet.

P.s. Ik hoop dat ik deze oproep in de goede 'groep' heb geplaatst, anders: Sorry!

More information about the Bio-soft mailing list

Send comments to us at biosci-help [At] net.bio.net