IUBio Biosequences .. Software .. Molbio soft .. Network News .. FTP

Sequence file for pEG202

Erica Golemis EA_Golemis at fccc.edu
Fri Jan 10 06:08:12 EST 1997


This is the current file of pEG202 sequence.  It may have point errors
in it, but I believe it is largely correct.  Hope it is helpful:


------------------- pLexA.txt follows --------------------
AGCTGCATGT GTCAGAGGTT TTCACCGTCA TCACCGAAAC GCGCGAGGCA GGATGATCCG
GGATCGAAGA AATGATGGTA AATGAAATAG GAAATCAAGG AGCATGAAGG CAAAAGACAA
ATATAAGGGT CGAACGAAAA ATAAAGTGAA AAGTGTTGAT ATGATGTATT TGGCTTTGCG
GCGCCGAAAA AACGAGTTTA CGCAATTGCA CAATCATGCT GACTCTGTGG CGGACCCGCG
CTCTTGCCGG CCCGGCGATA ACGCTGGGCG TGAGGCTGTG CCCGGCGGAG TTTTTTGCGC
CTGCATTTTC CAAGGTTTAC CCTGCGCTAA GGGGCGAGAT TGGAGAAGCA ATAAGAATGC
CGGTTGGGGT TGCGATGATG ACGACCACGA CAACTGGTGT CATTATTTAA GTTGCCGAAA
GAACCTGAGT GCATTTGCAA CATGAGTATA CTAGAAGAAT GAGCCAAGAC TTGCGAGACG
CGAGTTTGCC GGTGGTGCGA ACAATAGAGC GACCATGACC TTGAAGGTGA GACGCGCATA
ACCGCTAGAG TACTTTGAAG AGGAAACAGC AATAGGGTTG CTACCAGTAT AAATAGACAG
GTACATACAA CACTGGAAAT GGTTGTCTGT TTGAGTACGC TTTCAATTCA TTTGGGTGTG
CACTTTATTA TGTTACAATA TGGAAGGGAA CTTTACACTT CTCCTATGCA CATATATTAA
TTAAAGTCCA ATGCTAGTAG AGAAGGGGGG TAACACCCCT CCGCGCTCTT TTCCGATTTT
TTTCTAAACC GTGGAATATT TCGGATATCC TTTTGTTGTT TCCGGGTGTA CAATATGGAC
TTCCTCTTTT CTGGCAACCA AACCCATACA TCGGGATTCC TATAATACCT TCGTTGGTCT!
 
CCCTAACATG TAGGTGGCGG AGGGGAGATA 
TACAATAGAA CAGATACCAG ACAAGACATA
ATGGGCTAAA CAAGACTACA CCAATTACAC TGCCTCATTG ATGGTGGTAC ATAACGAACT
AATACTGTAG CCCTAGACTT GATAGCCATC ATCATATCGA AGTTTCACTA CCCTTTTTCC
ATTTGCCATC TATTGAAGTA ATAATAGGCG CATGCAACTT CTTTTCTTTT TTTTTCTTTT
CTCTCTCCCC CGTTGTTGTC TCACCATATC CGCAATGACA AAAAAAATGA TGGAAGACAC
TAAAGGAAAA AATTAACGAC AAAGACAGCA CCAACAGATG TCGTTGTTCC AGAGCTGATG
AGGGGTATCT TCGAACACAC GAAACTTTTT CCTTCCTTCA TTCACGCACA CTACTCTCTA
ATGAGCAACG GTATACGGCC TTCCTTCCAG TTACTTGAAT TTGAAATAAA AAAAGTTTGC
CGCTTTGCTA TCAAGTATAA ATAGACCTGC AATTATTAAT CTTTTGTTTC CTCGTCATTG
TTCTCGTTCC CTTTCTTCCT TGTTTCTTTT TCTGCACAAT ATTTCAAGCT ATACCAAGCA
TACAATCAAC TCCAAGCTTG AATTAATTCC GGGCGGAATG AAAGCGTTAA CGGCCAGGCA
ACAAGAGGTG TTTGATCTCA TCCGTGATCA CATCAGCCAG ACAGGTATGC CGCCGACGCG
TGCGGAAATC GCGCAGCGTT TGGGGTTCCG TTCCCCAAAC GCGGCTGAAG AACATCTGAA
GGCGCTGGCA CGCAAAGGCG TTATTGAAAT TGTTTCCGGC GCATCACGCG GGATTCGTCT
GTTGCAGGAA GAGGAAGAAG GGTTGCCGCT GGTAGGTCGT GTGGCTGCCG GTGAACCACT
TCTGGCGCAA CAGCATATTG AAGGTCATTA!
  TCAGGTCGAT CCTTCCTTAT TCAAGCCGAA

TGCTGATTTC CTGCTGCGCG TCAGCGGGAT GTCGATGAAA GATATCGGCA TTATGGATGG
TGACTTGCTG GCAGTGCATA AAACTCAGGA TGTACGTAAC GGTCAGGTCG TTGTCGCACG
TATTGATGAC GAAGTTACCG TTAAGCGCCT GAAAAAACAG GGCAATAAAG TCGAACTGTT
GCCAGAAAAT AGCGAGTTTA AACCAATTGT CGTAGATCTT CGTCAGCAGA GCTTCACCAT
TGAAGGGCTG GCGGTTGGGG TTATTCGCAA CGGCGACTGG CTGGAATTCC CGGGGATCCG
TCGACCATGG CGGCCGCTCG AGTCGACCTG CAGCCAAGCT AATTCCGGGC GAATTTCTTA
TGATTTATGA TTTTTATTAT TAAATAAGTT ATAAAAAAAA TAAGTGTATA CAAATTTTAA
AGTGACTCTT AGGTTTTAAA ACGAAAATTC TTGTTCTTGA GTAACTCTTT CCTGTAGGTC
AGGTTGCTTT CTCAGGTATA GCATGAGGTC GCTCTTATTG ACCACACCTC TACCGGCATG
CCGAGCAAAT GCCTGCAAAT CGCTCCCCAT TTCACCCAAT TGTAGATATG CTAACTCCAG
CAATGAGTTG ATGAATCTCG GTGTGTATTT TATGTCCTCA GAGGACAACA CCTGTTGTAA
TCGTTCTTCC ACACGGATCG ATCCACAGGA CGGGTGTGGT CGCCATGATC GCGTAGTCGA
TAGTGGCTCC AAGTAGCGAA GCGAGCAGGA CTGGGCGGCG GCCAAAGCGG TCGGACAGTG
CTCCGAGAAC GGGTGCGCAT AGAAATTGCA TCAACGCATA TAGCGCTAGC AGCACGCCAT
AGTGACTGGC GATGCTGTCG GAATGGACGA TATCCCGCAA GAGGCCCGGC AGTACCGGCA!
 
TAACCAAGCC TATGCCTACA GCATCCAGGG 
TGACGGTGCC GAGGATGACG ATGAGCGCAT
TGTTAGATTT CATACACGGT GCCTGACTGC GTTAGCAATT TAACTGTGAT AAACTACCGC
ATTAAAGCTA GCTTTGAAGA AAAATGCGCC TTATTCAATC TTTGCTATAA AAAATGGCCC
AAAATCTCAC ATTGGAAGAC ATTTGATGAC CTCATTTCTT TCAATGAAGG GCCTAACGGA
GTTGACTAAT GTTGTGGGAA ATTGGAGCGA TAAGCGTGCT TCTGCCGTGG CCAGGACAAC
GTATACTCAT CAGATAACAG CAATACCTGA TCACTACTTC GCACTAGTTT CTCGGTACTA
TGCATATGAT CCAATATCAA AGGAAATGAT AGCATTGAAG GATGAGACTA ATCCAATTGA
GGAGTGGCAG CATATAGAAC AGCTAAAGGG TAGTGCTGAA GGAAGCATAC GATACCCCGC
ATGGAATGGG ATAATATCAC AGGAGGTACT AGACTACCTT TCATCCTACA TAAATAGACG
CATATAAGTA CGCATTTAAG CATAAACACG CACTATGCCG TTCTTCTCAT GTATATATAT
ATACAGGCAA CACGCAGATA TAGGTGCGAC GTGAACAGTG AGCTGTATGT GCGCAGCTCG
CGTTGCATTT TCGGAAGCGC TCGTTTTCGG AAACGCTTTG AAGTTCCTAT TCCGAAGTTC
CTATTCTCTA GAAAGTATAG GAACTTCAGA GCGCTTTTGA AAACCAAAAG CGCTCTGAAG
ACGCACTTTC AAAAAACCAA AAACGCACCG GACTGTAACG AGCTACTAAA ATATTGCGAA
TACCGCTTCC ACAAACATTG CTCAAAAGTA TCTCTTTGCT ATATATCTCT GTGCTATATC
CCTATATAAC CTACCCATCC ACCTTTCGCT!
  CCTTGAACTT GCATCTAAAC TCGACCTCTA

CATTT
TTTAT GTTTATCTCT AGTATTACTC TTTAGACAAA AAAATTGTAG TAAGAACTAT
TCATAGAGTG AATCGAAAAC AATACGAAAA TGTAAACATT TCCTATACGT AGTATATAGA
GACAAAATAG AAGAAACCGT TCATAATTTT CTGACCAATG AAGAATCATC AACGCTATCA
CTTTCTGTTC ACAAAGTATG CGCAATCCAC ATCGGTATAG AATATAATCG GGGATGCCTT
TATCTTGAAA AAATGCACCC GCAGCTTCGC TAGTAATCAG TAAACGCGGG AAGTGGAGTC
AGGCTTTTTT TATGGAAGAG AAAATAGACA CCAAAGTAGC CTTCTTCTAA CCTTAACGGA
CCTACAGTGC AAAAAGTTAT CAAGAGACTG CATTATAGAG CGCACAAAGG AGAAAAAAAG
TAATCTAAGA TGCTTTGTTA GAAAAATAGC GCTCTCGGGA TGCATTTTTG TAGAACAAAA
AAGAAGTATA GATTCTTTGT TGGTAAAATA GCGCTCTCGC GTTGCATTTC TGTTCTGTAA
AAATGCAGCT CAGATTCTTT GTTTGAAAAA TTAGCGCTCT CGCGTTGCAT TTTTGTTTTA
CAAAAATGAA GCACAGATTC TTCGTTGGTA AAATAGCGCT TTCGCGTTGC ATTTCTGTTC
TGTAAAAATG CAGCTCAGAT TCTTTGTTTG AAAAATTAGC GCTCTCGCGT TGCATTTTTG
TTCTACAAAA TGAAGCACAG ATGCTTCGTT AACAAAGATA TGCTATTGAA GTGCAAGATG
GAAACGCAGA AAATGAACCG GGGATGCGAC GTGCAAGATT ACCTATGCAA TAGATGCAAT
AGTTTCTCCA GGAACCGAAA TACATACATT GTCTTCCGTA AAGCGCTAGA CTATATATTA
TTAT!
 ACAGGT TCAAATATAC TATCTGTTTC AGGGA
AAACT CCCAGGTTCG GATGTTCAAA
ATTCAATGAT GGGTAACAAG TACGATCGTA AATCTGTAAA ACAGTTTGTC GGATATTAGG
CTGTATCTCC TCAAAGCGTA TTCGAATATC ATTGAGAAGC TGCAGCAGGC GTGAAGTTAG
ACGACAACTT CTCTCTGGAA ACGCATACCG ATATTCAGGC TGCTGCAAAG GCACAGGCTA
GTGCCCGTGC GAGTGCATCC GGTACCACCC CAGATGCTGT AGTAGCTTCT GGTAGCACTG
CAATGAGCCA TGCTTATCAA GAAAACACAG GTTTTGGTAC TCGTCCCATA TATCTTGACA
TGCAAGCCAC TACACCAACA GACCCTAGGG TTTTGGATAC GATGTTGAAG TTTTATACGG
GACTTTATGG TAATCCTCAT TCCAACACTC ACTCTTACGG TTGGGAAACA AATACTGCTG
TGGAAAATGC TAGAGCTCAC GTAGCAAAGA TGATCAATGC CGACCCCAAG GAAATAATAT
TCACTTCGGG AGCGACCGAA TCTAATAATA TGGTTCTTAA GGGTGTCCCA AGATTTTATA
AGAAGACTAA GAAACACATC ATCACCACTA GAACGGAACA CAAGTGTGTC TTGGAAGCCG
CACGGGCCAT GATGAAGGAG GGATTTGAAG TCACTTTCCT AAATGTGGAC GATCAAGGTC
TTATCGATTT GAAGGAATTG GAAGATGCCA TTAGACCAGA TACCTGTCTC GTCTCTGTGA
TGGCTGTCAA TAATGAAATC GGTGTCATTC AACCTATTAA AGAAATTGGA GCAATTTGTA
GAAAGAATAA GATCCTCGGG GACACCAAAT ATGGCGATCT CGGCCTTTTC GTTTCTTGGA
GCTGGGACAT GTTTGCCATC GATCCATCTA CCAC!
 CAGAAC GGCCGTTAGA TCTGCTGCCA
CCGTT
GTTTC CACCGAAGAA ACCACCGTTG CCGTAACCAC CACGACGGTT GTTGCTAAAG
AAGCTGCCAC CGCCACGGCC ACCGTTGTAG CCGCCGTTGT TGTTATTGTA GTTGCTACTG
TTATTTCTGG CACTTCTTGG TTTTCCTCTT AAGTGAGGAG GAACATAACC ATTCTCGTTG
TTGTCGTTGA TGCTTAAATT TTGCACTTGT TCGCTCAGTT CAGCCATAAT ATGAAATGCT
TTTCTTGTTG TTCTTACGGA ATACCACTTG CCACCTATCA CCACAACTAA CTTTTTCCCG
TTCCTCCATC TCTTTTATAT TTTTTTTCTC GATCGAGTTC AAGAGAAAAA AAAAGAAAAA
GCAAAAAGAA AAAAGGAAAG CGCGCCTCGT TCAGAATGAC ACGTATAGAA TGATGCATTA
CCTTGTCATC TTCAGTATCA TACTGTTCGT ATACATACTT ACTGACATTC ATAGGTATAC
ATATATACAC ATGTATATAT ATCGTATGCT GCAGCTTTAA ATAATCGGTG TCACTACATA
AGAACACCTT TGGTGGAGGG AACATCGTTG GTACCATTGG GCGAGGTGGC TTCTCTTATG
GCAACCGCAA GAGCCTTGAA CGCACTCTCA CTACGGTGAT GATCATTCTT GCCTCGCAGA
CAATCAACGT GGAGGGTAAT TCTGCTAGCC TCTGCAAAGC TTTCAAGAAA ATGCGGGATC
ATCTCGCAAG AGAGATCTCC TACTTTCTCC CTTTGCAAAC CAAGTTCGAC AACTGCGTAC
GGCCTGTTCG AAAGATCTAC CACCGCTCTG GAAAGTGCCT CATCCAAAGG CGCAAATCCT
GATCCAAACC TTTTTACTCC ACGCGCCAGT AGGGCCTCTT TAAAAGCTTG ACCGAGAGCA
ATCC!
 CGCAGT CTTCAGTGGT GTGATGGTCG TCTAT
GTGTA AGTCACCAAT GCACTCAACG
ATTAGCGACC AGCCGGAATG CTTGGCCAGA GCATGTATCA TATGGTCCAG AAACCCTATA
CCTGTGTGGA CGTTAATCAC TTGCGATTGT GTGGCCTGTT CTGCTACTGC TTCTGCCTCT
TTTTCTGGGA AGATCGAGTG CTCTATCGCT AGGGGACCAC CCTTTAAAGA GATCGCAATC
TGAATCTTGG TTTCATTTGT AATACGCTTT ACTAGGGCTT TCTGCTCTGT CATCTTTGCC
TTCGTTTATC TTGCCTGCTC ATTTTTTAGT ATATTCTTCG AAGAAATCAC ATTACTTTAT
ATAATGTATA ATTCATTATG TGATAATGCC AATCGCTAAG AAAAAAAAAG AGTCATCCGC
TAGGTGGAAA AAAAAAAATG AAAATCATTA CCGAGGCATA AAAAAATATA GAGTGTACTA
GAGGAGGCCA AGAGTAATAG AAAAAGAAAA TTGCGGGAAA GGACTGTGTT ATGACTTCCC
TGACTAATGC CGTGTTCAAA CGATACCTGG CAGTGACTCC TAGCGCTCAC CAAGCTCTTA
AAACGAGAAT TAAGAAAAAG TCGTCATCTT TCGATAAGTT TTTCCCACAG CAAAGCAATA
GTAGAAAAAC AATGGGAAAC GTTGAATGAA GACAAAGCGT CGTGGTTTAA AAGGAAATAC
GCTCACGTAC ATGCTAGGGA ACAGGACCGT GCAGCGGATC TAATGAATCC ATTTGTTAGT
TAATAGTTTA AATGTTTTTA TCGGAAGAGG TTTTGTCATC ACATCAGCAA TGTTCTTCTT
GGTCTCGATG TAGTATACGT ATAAATTATT ACCTGATACT TCATCTCTAA GTCTCATTGC
CTTTGTGCCA AAAAATCTGT TTCTAAATTT CTCT!
 TCATTT GTAGACTTAA TTATACTGAT
CGTTG
ATCTA
 CTATCAGTAA GTAAGCCTTT AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA
ACCTGTAACA ATAGCAATAC CCCAAATACC TAATGTAGTT CCAGCAAGCA AGCTAAAAAG
TAAAGCAACA ACATAACTCA CCCCTGCATC TGCAGCTTTT GCCCGGGCAG CCTGCTCTGC
CTGTGTTTTC TTTAATTGAG CAGTAGACCA TTTAGCAGTT GCATGAATAG CTGCAGCGTC
ACATCGGATA ATAATGATGG CAGCCATTGT AGAAGTGCCT TTTGCATTTC TAGTCTCTTT
CTCGGTCTAG CTAGTTTTAC TACATCGCGA AGATAGAATC TTAGATCACA CTGCCTTTGC
TGAGCTGGAT CAATAGAGTA ACAAAAGAGT GGTAAGGCCT CGTTAAAGGA CAAGGACCTG
AGCGGAAGTG TATCGTACAG TAGACGGAGT ATACTAGTAT AGTCTATAGT CCGTGGAATT
AATTCTTGAA GACGAAAGGG CCTCGTGATA CGCCTATTTT TATAGGTTAA TGTCATGATA
ATAATGGTTT CTTAGACGTC AGGTGGCACT TTTCGGGGAA ATGTGCGCGG AACCCCTATT
TGTTTATTTT TCTAAATACA TTCAAATATG TATCCGCTCA TGAGACAATA ACCCTGATAA
ATGCTTCAAT AATATTGAAA AAGGAAGAGT ATGAGTATTC AACATTTCCG TGTCGCCCTT
ATTCCCTTTT TTGCGGCATT TTGCCTTCCT GTTTTTGCTC ACCCAGAAAC GCTGGTGAAA
GTAAAAGATG CTGAAGATCA GTTGGGTGCA CGAGTGGGTT ACATCGAACT GGATCTCAAC
AGCGGTAAGA TCCTTGAGAG TTTTCGCCCC GAAGAACGTT TTCCAATGAT GAGCACTTTT
AAAGTTCTG!
 C TATGTGGCGC GGTATTATCC CGTGTTGACG
 CCGGGCAAGA GCAACTCGGT
CGCCGCATAC ACTATTCTCA GAATGACTTG GTTGAGTACT CACCAGTCAC AGAAAAGCAT
CTTACGGATG GCATGACAGT AAGAGAATTA TGCAGTGCTG CCATAACCAT GAGTGATAAC
ACTGCGGCCA ACTTACTTCT GACAACGATC GGAGGACCGA AGGAGCTAAC CGCTTTTTTG
CACAACATGG GGGATCATGT AACTCGCCTT GATCGTTGGG AACCGGAGCT GAATGAAGCC
ATACCAAACG ACGAGCGTGA CACCACGATG CCTGCAGCAA TGGCAACAAC GTTGCGCAAA
CTATTAACTG GCGAACTACT TACTCTAGCT TCCCGGCAAC AATTAATAGA CTGGATGGAG
GCGGATAAAG TTGCAGGACC ACTTCTGCGC TCGGCCCTTC CGGCTGGCTG GTTTATTGCT
GATAAATCTG GAGCCGGTGA GCGTGGGTCT CGCGGTATCA TTGCAGCACT GGGGCCAGAT
GGTAAGCCCT CCCGTATCGT AGTTATCTAC ACGACGGGGA GTCAGGCAAC TATGGATGAA
CGAAATAGAC AGATCGCTGA GATAGGTGCC TCACTGATTA AGCATTGGTA ACTGTCAGAC
CAAGTTTACT CATATATACT TTAGATTGAT TTAAAACTTC ATTTTTAATT TAAAAGGATC
TAGGTGAAGA TCCTTTTTGA TAATCTCATG ACCAAAATCC CTTAACGTGA GTTTTCGTTC
CACTGAGCGT CAGACCCCGT AGAAAAGATC AAAGGATCTT CTTGAGATCC TTTTTTTCTG
CGCGTAATCT GCTGCTTGCA AACAAAAAAA CCACCGCTAC CAGCGGTGGT TTGTTTGCCG
GATCAAGAGC TACCAACTCT TTTTCCGAAG GTAACTGGC!
 T TCAGCAGAGC GCAGATACCA
AATACTGTCC
 TTCTAGTGTA GCCGTAGTTA GGCCACCACT TCAAGAACTC TGTAGCACCG
CCTACATACC TCGCTCTGCT AATCCTGTTA CCAGTGGCTG CTGCCAGTGG CGATAAGTCG
TGTCTTACCG GGTTGGACTC AAGACGATAG TTACCGGATA AGGCGCAGCG GTCGGGCTGA
ACGGGGGGTT CGTGCACACA GCCCAGCTTG GAGCGAACGA CCTACACCGA ACTGAGATAC
CTACAGCGTG AGCTATGAGA AAGCGCCACG CTTCCCGAAG GGAGAAAGGC GGACAGGTAT
CCGGTAAGCG GCAGGGTCGG AACAGGAGAG CGCACGAGGG AGCTTCCAGG GGGAAACGCC
TGGTATCTTT ATAGTCCTGT CGGGTTTCGC CACCTCTGAC TTGAGCGTCG ATTTTTGTGA
TGCTCGTCAG GGGGGCGGAG CCTATGGAAA AACGCCAGCA ACGCGGCCTT TTTACGGTTC
CTGGCCTTTT GCTGGCCTTT TGCTCACATG TTCTTTCCTG CGTTATCCCC TGATTCTGTG
GATAACCGTA TTACCGCCTT TGAGTGAGCT GATACCGCTC GCCGCAGCCG AACGACCGAG
CGCAGCGAGT CAGTGAGCGA GGAAGCGGAA GAGCGCCTGA TGCGGTATTT TCTCCTTACG
CATCTGTGCG GTATTTCACA CCGCATATGG TGCACTCTCA GTACAATCTG CTCTGATGCC
GCATAGTTAA GCCAGTATAC ACTCCGCTAT CGCTACGTGA CTGGGTCATG GCTGCGCCCC
GACACCCGCC AACACCCGCT GACGCGCCCT GACGGGCTTG TCTGCTCCCG GCATCCGCTT
ACAGACAAGC TGTGACCGTC TCCGGGMore information about the Yeast mailing list

Send comments to us at biosci-help [At] net.bio.net