IUBio Biosequences .. Software .. Molbio soft .. Network News .. FTP

Help !! voor klimop (Hederia)

Heirman Peter HeirmanP at DMA.be
Tue Jun 24 16:39:36 EST 1997


In onze tuin zijn grote hoeveelheden klimop planten die bruine vlekken
krijgen op de bladeren en zo verder verdrogen, de takken blijven echter vol
leven  ,maar dan wel zonder één blad.deze ziekte breid zich snel uit.Wie
kent deze ziekte en is ze te bestrijden????
Graag antwoord per e-mail op
Peter.Heirman at advalvas.be
More information about the Plantbio mailing list

Send comments to us at biosci-help [At] net.bio.net